După cum este cunoscut tuturor, aspirația de a păstra, chiar și la o vârstă înaintată, standardul de viață avut anterior, este percepută de pături tot mai largi ale societății ca o cerință concretă iar dezideratul generic pentru o mai mare protecție asiguratoare se face tot mai des auzit.

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, dând dovadă de mare sensibilitate și atenție pentru această problematică, a recepționat mesajul și și-a instituit o structură de protecție socială, organizată și gestionată în mod autonom, în așa fel încât să asigure membrilor acesteia, independent de sistemul asigurărilor sociale de stat, un sistem propriu capabil să se autofinanțeze și să asigure prestații corespunzătoare în funcție de cerințele specifice breslei noastre profesionale.

Caracterizată printr-o puternică componentă de solidaritate, Casa de Pensii a Notarilor Publici din România aduce un concept al asigurării mult mai amplu, care nu se oprește la simpla acordare a pensiilor, ci prevede diverse nivele de protecție, de asigurare pentru membrii profesiei și familiile acestora și, ca un corolar, ajunge să ofere o coeziune ce de dorește perenă între generațiile de notari publici români.

Capacitatea membrilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România de a se organiza și, mai ales, de a susține cu generozitate și clarviziune propria Casă de Pensii este încă o dovadă semnificativă a maturității la care a ajuns Sistemul notarial românesc.

Astăzi, putem spune fără rezerve că Sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România reprezintă un veritabil model românesc de sistem autonom de asigurări sociale.

Laura BADIU, Notar public, București