Pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi perioada minimă de contribuţie în sistemul propriu.

Vârsta standard de pensionare, la care se poate solicita pensie pentru limită de vârstă, este de 65 de ani, atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei.

Perioada minimă de contribuţie în sistemul propriu, necesară pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă, este de 10 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Perioada completă de contribuţie, utilizată la determinarea punctajului mediu acumulat, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Drepturile de pensie se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor privind vârsta standard de pensionare și perioada minimă de contribuție și se acorda de la data înregistrării cererii, dar nu înainte de încetarea calității de notar public, în condițiile legii.