Asiguraţii care au realizat o perioadă de contribuţie de cel puțin 25 de ani în sistemul propriu au dreptul la pensie anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

La stabilirea perioadei de contribuție pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele asimilate prevăzute de Regulament.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea procentuală a acestuia în raport cu perioada de contribuţie realizată şi cu numărul de luni de anticipare, până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Diminuarea se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu procentele prevăzute în tabelul nr. 1.

TABELUL NR. 1

Perioada de contribuţie realizată Procentul de diminuare

pentru fiecare lună de anticipare (%)

De la 25 de ani până la 30 de ani, inclusiv 0,50
De la 30 de ani până la 35 de ani, inclusiv 0,40
Peste 35 de ani, inclusiv 0,30

 

Prin sintagma „luni de anticipare” se înţelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate şi data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi.

Drepturile de pensie se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor privind vârsta standard de pensionare și perioada minimă de contribuție și se acorda de la data înregistrării cererii, dar nu înainte de încetarea calității de notar public, în condițiile legii.

Pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare și se recalculează prin eliminarea diminuării. Pensia pentru limită de vârstă, astfel stabilită, se acordă începând cu data îndeplinirii condițiilor privind vârsta standard de pensionare pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă.