În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru notarii publici din România, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:

      1. pensia pentru limită de vârstă;
      2. pensia anticipată;
      3. pensia de invaliditate;
      4. pensia de urmaş.