Asiguraţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă au dreptul la un ajutor financiar pentru retragerea din profesie, dacă au realizat o perioadă minimă de contribuţie de 5 ani.

Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie se acordă la cerere, o singură dată, după încetarea calităţii de notar public.

Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie se determină în funcţie de venitul mediu lunar asigurat al solicitantului şi de perioada de contribuție realizată până la momentul solicitării prestaţiei de asigurări sociale.

Cuantumul ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se calculează prin înmulţirea venitului mediu lunar cu coeficientul de multiplicare prevăzut în tabelul de mai jos.

 

Perioada de contribuție realizată până la data solicitării ajutorului financiar Coeficient de multiplicare al venitului mediu lunar
De la 9 ani până la 10 ani 15
De la 8 ani până la 9 ani 12
De la 7 ani până la 8 ani 10
De la 6 ani până la 7 ani 8
De la 5 ani până la 6 ani 6

 

Venitul mediu lunar al asiguratului din perioada de contribuție se determină prin raportarea sumei veniturilor lunare asigurate pe întreaga perioadă de contribuție la numărul de luni corespunzător perioadei de contribuție realizată în sistemul propriu.

La calculul ajutorului financiar pentru retragerea din profesie, din perioada de contribuţie exprimată în ani, luni şi zile calendaristice se iau în considerare anii și lunile întregi, iar zilele se neglijează.

Asiguratul care a beneficiat de ajutor financiar pentru retragerea din profesie şi care revine în profesie în condiţiile Legii, are obligaţia să opteze pentru:

  • restituirea contravalorii ajutorului financiar, caz în care perioada de contribuţie şi veniturile asigurate care au stat la baza acordării acestuia se vor valorifica pentru stabilirea ulterioară a unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul propriu;
  • păstrarea contravalorii ajutorului financiar, caz în care perioada de contribuţie şi veniturile asigurate care au stat la baza acordării acestuia nu se vor valorifica pentru stabilirea ulterioară a unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul propriu.

 

Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie poate fi solicitat în termenul general de prescripţie, calculat de la data încetării calității de notar public.

La încetarea calității de notar public prin deces, ajutorul financiar pentru retragerea din profesie poate fi solicitat de soțul supraviețuitor sau, în lipsa acestuia, de copiii ori părinții asiguratului.