În cadrul sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de ajutoare financiare:

      1. ajutor financiar pentru retragerea din profesie;
      2. ajutor de deces.