În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii sau decesului.

Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii şi ajutoare financiare, în condițiile prevăzute de Statut și de Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de pensii.

Cuantumul pensiilor şi al ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se stabileşte proporţional cu perioada de contribuţie şi nivelul contribuţiilor plătite de asigurat.

În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.