PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În calitate de instituție de interes public, care administrează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, Casa de Pensii a Notarilor Publici din România are responsabilitatea de a informa beneficiarii sistemului propriu de pensii cu privire la noul Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD).

Începând cu data de 25 mai 2018, a devenit aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

 • CPNPR este operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Pentru mai multe detalii, puteți contacta CPNPR – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@pensiinotari.ro

 

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, CPNPR administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenței. Acesta impune instituției noastre să furnizeze asiguraților și beneficiarilor sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România informații cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.

Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din RGPD, vă informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul în care sunt prelucrate datele personale

Scopul prelucrării îl constituie asigurarea notarilor publici din România la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, respectiv acordarea și plata prestațiilor solicitate în temeiul reglementărilor în vigoare, în domeniul asigurării sociale a  notarilor publici.

De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii perioadei de contribuție în sistemul propriu de pensii. Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către CPNPR în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data nașterii
 • Adresa de domiciliu
 • Adresa biroului notarial
 • Datele de contact ale asiguraților și beneficiarilor
 • Informații bancare
 • Informații cu caracter medical
 • Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România

 

Din ce surse obține CPNPR datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în mod direct, din declarațiile de asigurare, respectiv cererile privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și din documentele atașate în acest scop;
 • ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
 • ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoatră unor terți (ex.: UNNPR, instituții publice, instituții bancare);
 • ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: UNNPR, instituții publice, instituții bancare).

 

CPNPR pune la dispoziție, în condițiile legii și a reglementărilor interne, datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Camerele notarilor publici și entitățile create la nivelul UNNPR;
 • autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
 • organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;
 • persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către CPNPR.

 

Cât timp păstrează CPNPR datele dumneavoastră cu caracter personal: atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:

 • aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
 • aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către CPNPR care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate și acordate;
 • restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute RGPR.