Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România este unica organizaţie profesională a notarilor publici din România, înfiinţată potrivit legii, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii. Notarii publici din România sunt membri ai Uniunii.
Sediul Uniunii este în municipiul Bucureşti.
La nivel teritorial, notarii publici din România sunt organizaţi în Camerele Notarilor Publici. Acestea funcţionează în circumscripţia fiecărei Curţi de Apel.
Uniunea reprezintă şi apără interesele profesionale ale membrilor săi, acţionând prin organele sale pentru asigurarea prestigiului şi a autorităţii profesiei de notar public.
Uniunea şi Camerele nu pot fi angajate politic prin acţiunile reprezentanţilor lor sau ale oricărui membru al acestora.
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, prin organele sale, militează în toate împrejurările, în scopul realizării unei instituţii moderne, adaptate condiţiilor socio-economice, precum şi pentru armonizarea intereselor membriilor Uniunii atât cu interesele statului, cât şi cu cele ale cetăţenilor, ca beneficiari ai serviciului notarial.
Uniunea are ca obiective permanente siguranţa circuitului civil şi a actelor şi procedurilor notariale, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, lărgirea competenţelor activităţii notariale, precum şi crearea unui cadru optim şi sigur pentru desfăşurarea activităţii notariale.

Site web: www.uniuneanotarilor.ro