Sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

  • Principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului, conform legii, Statutului şi regulamentelor proprii;
  • Principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la asigurări sociale este un drept constituţional, ocrotit şi promovat de lege în scopul realizării protecţiei sociale;
  • Principiul solidarităţii sociale între notarii publici, care îşi asumă drepturi şi obligaţii reciproce în scopul prevenirii, limitării şi înlăturării riscurilor asigurate prevăzute de Statut;
  • Principiul obligativităţii, conform căruia toţi notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, participă la sistem, drepturile la pensie şi ajutoare financiare exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
  • Principiul contributivităţii, conform căruia sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România se constituie pe baza contribuţiilor asiguraţilor, iar drepturile la pensie şi ajutoare financiare se cuvin pe baza acestor contribuţii;
  • Principiul egalităţii, conform căruia se asigură participanţilor la sistem un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statut;
  • Principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
  • Principiul incesibilităţii, conform căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat total sau parţial;
  • Principiul investirii prudente şi eficiente a contribuţiilor, care să conducă la atragerea de venituri suplimentare la sistem, în scopul protejării drepturilor asiguraţilor.