La acordarea pensiei se valorifică şi perioadele pentru care asigurații nu au datorat și nu au plătit contribuții la sistemul propriu, denumite perioade asimilate, în care asiguratul:

  • a) a beneficiat, cu respectarea prevederilor legale, începând cu data de 1 iulie 2013, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, pe o durată de cel puţin 30 de zile, consecutiv;
  • b) a beneficiat, cu respectarea prevederilor legale, începând cu data de 1 iulie 2013, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
  • c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar juridic, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
  • d) a beneficiat de pensie de invaliditate din sistemul propriu.

Asigurații beneficiază de perioade asimilate dacă acestea nu se suprapun cu perioadele de contribuție din sistemul propriu și dacă nu au fost valorificate în alte sisteme de pensii, în condițiile reglementărilor proprii.

În situațiile prevăzute la lit. a)-c), venitul asigurat lunar, corespunzător perioadelor asimilate, luat în considerare la calculul pensiei, este egal cu 25% din venitul minim asigurat în cadrul sistemului propriu din perioadele respective.

În situațiile prevăzute la lit. d), venitul asigurat lunar, corespunzător perioadelor asimilate, luat în considerare la calculul pensiei, este egal cu suma aferentă pensiei de invaliditate.

Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică numai pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei de invaliditate și pensiei de urmaș.