Perioada de contribuţie reprezintă intervalul de timp în care asiguraţii au datorat şi au plătit contribuţii la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, în condiţiile legii, Statutului, ale regulamentelor proprii şi ale hotărârilor Consiliului Uniunii.

Pentru perioada în care au contribuit la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, asiguraţii nu pot beneficia simultan de mai multe categorii de pensii reglementate de Statut.

Perioada de contribuţie se determină şi se exprimă în ani, luni şi zile calendaristice.