Casa de pensii are drept scop îndeplinirea misiunii sociale de asigurare a solidarităţii sociale între notarii publici din România, prin colectarea de contribuţii şi acordarea de prestaţii de asigurări sociale sub formă de pensii şi ajutoare financiare asiguraţilor care şi-au pierdut veniturile profesionale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
Casa de pensii are scop nonprofit, întreaga sa activitate desfăşurându-se în interesul asiguraţilor.