Dreptul la pensiile private, respectiv la ajutoarele financiare, pentru notarii publici şi pentru urmaşii acestora, prevăzute de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, se exercită prin sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile Statutului Casei de Pensii a Notarilor Publici din România, aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.