În sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • asiguraţi – notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii, Statutului şi ale regulamentelor proprii;
 • beneficiari – notarii publici care beneficiază de pensie sau ajutoare financiare, precum şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie, în condiţiile legii, Statutului şi ale regulamentelor proprii;
 • contribuabil – persoana fizică ce plăteşte contribuţii în cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici, conform Statutului şi regulamentelor proprii;
 • contribuţii – sumele plătite de asiguraţi la fondul de pensii, în cotele prevăzute de Statut şi regulamentele proprii;
 • pensie – suma plătită lunar beneficiarului;
 • prestaţii de asigurări sociale – venituri de înlocuire sub formă de pensii sau ajutoare financiare prevăzute de lege şi Statut, care se acordă în situaţia pierderii veniturilor profesionale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
 • perioada de contribuţie – perioada de timp pentru care s-au datorat şi s-au plătit contribuţii la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
 • perioada completă de contribuţie – perioada de timp, exprimată în ani, utilizată la determinarea punctajului mediu acumulat;
 • perioada minimă de contribuţie – perioada de timp în care asiguraţii au datorat şi au plătit contribuţii la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, specifică fiecărei prestaţii de asigurări sociale, reglementată de Statut;
 • punct de pensie – valoare în lei ce reprezintă rata de înlocuire prin pensie a veniturilor asigurate din întreaga perioadă de contribuție;
 • punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției lunare individuale, la venitul de referință stabilit anual de către Consiliul de Administrație al Casei de pensii;
 • punctaj mediu acumulat – numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea sumei punctajelor lunare ale asiguratului, realizate în întreaga perioadă de contribuție la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, la numărul de luni corespunzător perioadei complete de contribuție;
 • riscuri asigurate – evenimente precum bătrâneţea, invaliditatea şi decesul la a căror producere, sistemul este obligat să acorde asiguraţilor prestaţii de asigurări sociale, cu respectarea prevederilor Statutului;
 • vârstă standard de pensionare – vârsta de la care asiguraţii pot solicita acordarea pensiei pentru limită de vârstă;
 • venit lunar asigurat – venitul pentru care a optat asiguratul, asupra căruia se datorează contribuţia la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România;
 • venit de referință – venitul utilizat la determinarea punctajelor lunare ale asiguraților, stabilit anual de către Consiliul de Administrație al Casei de pensii, calculat prin raportarea veniturilor totale asigurate, rezultate din însumarea veniturilor lunare asigurate ale tuturor asiguraților, la o anumită dată, la numărul total al asiguraților;
 • venit mediu lunar – venitul obţinut prin împărţirea venitului total asigurat, rezultat din însumarea veniturilor lunare asigurate din perioada de contribuţie în sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, la numărul de luni corespunzător perioadei de contribuţie realizate.