În vederea comunicării opțiunii privind venitul lunar asigurat, notarii publici în funcție au obligația să depună Declaraţia individuală de asigurare.

Persoanele care dobândesc calitatea de notar public, potrivit Legii, ulterior adoptării Regulamentului, au obligaţia depunerii declaraţiei individuale de asigurare la Casa de pensii, în termen de 45 de zile de la data numirii în funcţie.

Asiguraţii care depun declaraţiile individuale de asigurare la termenele prevăzute, se consideră asiguraţi de drept la venitul lunar asigurat pentru care au optat în declaraţia individuală de asigurare, de la data de 1 iulie 2013, respectiv de la data numirii în funcţie, după caz.

Asiguraţii care nu depun declaraţiile individuale de asigurare la termenele prevăzute, se consideră asiguraţi de drept la venitul minim asigurat reglementat de Regulament, de la data de 1 iulie 2013, respectiv de la data numirii în funcţia de notar public, după caz.

Depunerea declarației individuale de asigurare peste termenele prevăzute, prin care se optează la un alt venit lunar asigurat decât venitul minim asigurat prevăzut de prezentul Regulament, produce efecte începând cu data de întâi ianuarie a anului următor.

Modelul declaraţiei individuale de asigurare este prevăzut aici.