Organele de conducere ale Casei de Pensii a Notarilor Publici din România sunt:
      a. Consiliul de Administraţie;
      b. Preşedintele;
      c. Vicepreședintele;
      d. Directorul General.