Casa de Pensii a Notarilor Publici din România este instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget şi organe de conducere proprii, care funcţionează sub autoritatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Casa de Pensii a Notarilor Publici din România s-a înfiinţat în temeiul legii începând cu data de 1 ianuarie 2013.