În sistemul propriu de pensii al notarilor publici din România sunt contribuabili notarii publici în funcție, membri ai Uniunii.