Sunt asiguraţi obligatoriu prin efectul legii toţi notarii publici în funcţie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile Statutului şi ale regulamentelor proprii.

Notarii publici suspendați din funcție în condițiile legii sunt scutiți din oficiu de la plata contribuțiilor, pe perioada suspendării din funcție.

Notarii publici care nu realizează venituri din activitatea notarială pot fi scutiți, la cerere, de la plata contribuţiilor.

Pe perioada suspendării din funcție în condițiile legii, notarii publici își pot păstra calitatea de asigurați ai sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, la cerere.

Sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii, și notarii publici care își continuă activitatea după împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul propriu.

În sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România, asigurații au obligația să plătească contribuții și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, ale Statutului, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de pensii.